Sommervikarer i full sving med å stelle kirkegårdene: – Det er en fin sommerjobb

Kirkekontoret i Harstad har i år tatt inn ti ferievikarer for å klippe og forskjønne kirkegårdene i kommunen.

KLIPPING: Caroline Isaksen var den heldige i dag. Hun fikk bruke den store gressklipperen.  Foto: Bengt Simonsen

nyheter

– På grunn av anstrengt økonomi har vi fått ekstratilskudd på 200.000 kroner fra Harstad kommune, som gjør at vi også i år kan ta inn ferievikarer, sier driftsleder Hallvard Mathisen.

Ferievikarene vi traff på vår runde på kirkegårdene trivdes godt med jobben de har.