Fikk 10 trær på egen eiendom kuttet ned mot sin vilje

Nå jakter tomteeier Birgit Hanssen i Ibestad erstatning, og har hyret advokat.

HOGSTKRØLL 10 trær på Ibestad ble hugget på privat grunn, uten at tomteeier hadde gitt tillatelse.  Foto: Illustrasjon - Colourbox

nyheter

Hendelsen skjedde i april i år. 10 grantrær ble felt på hennes eiendom, uten hennes tillatelse. Nå har hennes advokat, med det passende navnet Per-Arne Skog sendt brev til kommunen, der det antydes at de kan komme til å søke en form for erstatning.

Inn i granskauen...

Kvinnen har anført trærne var viktig for henne. De ga ly for vær og vind, tok av for snøfokk vinterstid, og skjermet for veistøv og innsyn på sommerstid. Nå når trærne er borte ser hun rett på en transformator ved tomtegrensen. Fellingen har dermed negativt påvirket hennes bomiljø, konkluderes det i brevet.