Ett skritt nærmere fagskole

Det er mye som tyder på at det blir fagskole på Norges brannskole på Fjelldal fra høsten 2021.

Løft: - Fagskolen for brann, redning og samfunnssikkerhet vil være et løft for Brann-Norge. Den vil gi en bred og omfangsrik faglig grunnopplæring, sier direktør Agnar Christensen. 

nyheter

Det sier Ordfører i Tjeldsund, Helene Berg Nilsen.

-Vi har nylig fått noen penger til forprosjekt og til å starte, og hvis vi får hovedfinansieringa på Statsbudsjettet for 2021 så blir det skole, sier hun.