Overfører kvoter for å hjelpe næringen

For å bidra til å redusere problemer ute i markedene etter koronautbruddet innfører Nærings- og fiskeridepartementet en midlertidig ordning med overføring av torskekvote på fartøynivå fra 2020 til 2021, skriver departementet i en pressemelding.

  Foto: Illustrasjonsfoto - Ronny Trælvik

nyheter

– Muligheten til å overføre kvoten vil gi større fleksibilitet for hver enkelt fisker, slik at de kan tilpasse seg situasjonen der det har vært svikt i etterspørsel av fisk, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) i pressemeldingen.

– Næringens organisasjoner har etterspurt kvoteoverføring for å redusere utfordringer i markedene. Nå er det gjennomført en høring, og basert på høringssvarene innfører vi en slik ordning i år, sier Ingebrigtsen.

Kvote-overføringen gjelder torskefisket. Departementet har innført overføringen på tre vilkår:

  • Det innføres en ordning med kvoteoverføring av torsk på fartøynivå på inntil 10 prosent fra 2020 til 2021.
  • Ordningen omfatter torsketrålere, seitrålere, konvensjonelle havfiskefartøy og alle fartøy i lukket gruppe kyst som ikke har overregulering.
  • Fiskeridirektoratets vilkår fra 2017–2018 med tanke på eierskap og fangstregistrering legges til grunn ved gjennomføring av ordningen.