Står foran investeringer på 60 millioner

I løpet av kort tid kan det bli investert for vel 60 millioner kroner på Rødskjær Næringsområde.

Prosjektleder for Rødskjær, Tore Johansen i Harstad kommune og Harstad Havn  Foto: ODD LEIF ANDREASSEN/HARSTAD TIDE

nyheter

Det skal bygges en ny lagerhall til rundt 30 millioner, det er planer om utvidelse av dypvannskaien til 20 millioner og Forcit Norway satser nærmere 10 millioner.

Prosjektleder i Harstad Havn/Harstad kommune, Tore Johansen, gleder seg stort over den økte interessen for området.