Skallet ned tilfeldig person på gaten – frikjent

En mann i 30-årene mente at han ufrivillig hadde fått mikset narkotika i en drink på et vors, og ble trodd i retten. 

En mann fra Harstad anførte at han var strafferettslig utilregnelig, ettersom han hadde havnet i en sinnsforvirret tilstand grunnet rus som ikke var selvforskyndt. Mannen ble trodd i Trondenes Tingrett og dermed frikjent.   Foto: Theodor Karlsen

nyheter

Nylig ble mannen, som har bosted i Harstad og er 36 år gammel, frikjent i Trondenes Tingrett for overtredelse av straffeloven §§ 155 og 271, henholdsvis for å ha truet en offentlig tjenestemann og for å ha utøvet vold mot en annen person.

Saksforholdet går tilbake til august i fjor. Den tiltalte hadde dratt til Harstad sentrum med en kompisgjeng på kvelden via en privat båt, hvor de hadde drukket øl og cider. Både tiltalte og de øvrige skulle senere på Bakgårdsfestivalen.