Sentrum for "Visit Grovfjord"

Fra 1. juli har Huset i Havet vært sentrum for «Visit Grovfjord». I tillegg til sommer-kafé, har bygdefolket gått sammen om å skape seks uker fylt med ulike aktiviteter.

VIKTIG KAFÉ: Sommerkaféen på Huset i Havet er sentral for «Visit Grovfjord», og bygdefolket bruker den flittig. Fra venstre: Hans Henrik Hansen, Anne Elise Jørgensen, Henrik Jørgensen og Synnøve Tande Sjøvoll.   Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

Ønsket om å skape aktivitet, stolthet og bolyst var drivkraften bak prosjektet «Visit Grovfjord». Målet er at det skal yre av liv i bygda, turister skal få et startpunkt for sine aktiviteter, lokale forhandlere og kunstnere skal få selge sine varer, og det vil skape sommerjobber for ungdom.

FERIEJOBB: Sunniva Haukebøe (til venstre) og Marie Strøm kunne fortelle om mange hyggelige tilbakemeldinger. 

Vil ha aktivitet

Planleggingen startet allerede i fjor sommer som et resultat av ønsket om å samle innbyggerne om et felles prosjekt, forteller Øyvind Strøm som representerer Grovfjord IL i styringsgruppa på firemedlemmer.