5000 liter diesel lekket ut fra oppdrettsanlegg: – Vi tror vi vet hvordan det har skjedd

Politiet rykket tirsdag morgen ut til Grytøya etter melding om et diseselutslipp ved et oppdrettsanlegg på Grytøya. Nordlaks oppdaget utslippet mandag, skriver de på sin hjemmeside.

Dieselen fra utslippet har lagt seg delvis på land og i fjæra.  Foto: Harstad brann og redning

nyheter

Nødetatene rykket tirsdag formiddag ut etter melding om dieselutslipp i Kvernsundet mellom Grytøya og Bjarkøy. Ifølge politiet skal utslippet ha kommet fra oppdrettsselskapet Nordlaks. Det meste av utslippet skal ha gått på land.

Ved 10.20-tiden opplyste Randi Johansen ved 110-sentralen at strandsanering ledet av brannvesenet var i gang i området. Det ble satt en egen stab i Harstad og Kystverket dokumenterer hendelsen.

Kystverket bidrar med absorberende lenser og oljevernutstyr fra sitt depot i Lødningen.

Her skal dieselustlippet ha oppstått, ifølge Nordlaks.  Foto: Nordlaks

– Det pågår strandsanering av brannvesenet og en del er Nordlaks' eget mannskap. Det er tett kontakt mellom mannskapet og Kystverket som følger opp, sa Johansen.

– Svært beklagelig

Ifølge en pressemelding fra Nordlaks publisert tirsdag, oppdaget deres eget mannskap utslippet mandag 13. juli.

Om lag 5000 liter diesel skal ha lekket ut fra en fôrflåte, skriver de. Ifølge Nordlaks skal er utslippet ikke lenger synlig i vannoverflaten i området.

Mannskap fra både Nordlaks og Harstad brann og redning jobber tirsdag for å få bort dieselutslippet som startet mandag. 

– Vinden har brakt utslippet i land over et strekk på om lag en kilometer rett i nærheten (øst, sørøst) av lokaliteten, skriver kommunikasjonssjef Lars Fredrik Martinussen i Nordlaks i pressemeldingen.

– Det er svært beklagelig at det har lekket ut diesel fra vårt anlegg, og at dette har havnet i sjøen. I tillegg til å rydde opp jobber vi også med å få finne årsaken til at utslippet har skjedd, sier Martinussen.

– Lokaliteten Dypingen er elektrifisert og det brukes normalt sett ikke diesel om bord i flåten. Det var likevel et lager om bord til drift av backupgeneratorer i tilfelle strømbrudd og for bruk om bord i våre båter i området, skriver Martinussen i pressemeldingen.

Pressevakt Lars Martinussen forteller at mannskapet godt i gang med opprydding.

– Vindretninga var slik at utslippet ikke påvirket fisken på lokaliteten, og det er ikke fare for at den skal flytte på seg ytterligere nå, sier han.

Ukjent årsak

Tirsdag har politiet undersøkt stedet for å finne årsaken til utslippet. Politiet har nå en teori om hva som kan ha skjedd.

Ifølge operasjonsleder Jørgen Ahlguist har anlegget en tank på 12 kubikk, som brukes til å fylle opp båtene vet anlegget, opplyser han ved 14-tiden.

– Vi tror vi vet hvordan det har skjedd. Av en ukjent årsak har pumpen pumpet diesel uten at det har vært mennesker til stede, før en slange mellom tanken og motoren har sprukket og det har rent diesel ut i fjorden. Men vi vet ikke hvorfor denne pumpa har gått, sier Ahlquist.

Politiet har nå forlatt stedet. Neste steg er at pumpen skal undersøkes.

  Foto: Harstad brann og redning

– Det er anslagsvis 5–6000 liter som har rent ut i havet. Det som er igjen er eventuelt brannvesenet som sørger for at alt kommer opp.

– Vi ble varslet på morgenen. Men det har pågått opprydding av selskapet siden i går. Vi har fått god hjelp fra Nordlaks, som har lagt til rette for undersøkelser på stedet.

Leder Øyvind Fagerheim ved maritim avdeling hos havnevakta opplyser at de har bistått med logistikkstøtte og vært i beredskap.

– Det er snakk om å bidra med frakt, selv om de har klart seg selv, sier han.

Følger opp utslippet

Hilde Dolga, vakthavende i Kystverkets beredskapsavdeling, forteller at de har gitt pålegg til forurenser hvor de etterspør informasjon om hvor stort utslippet er og hva de gjør.

– Det viktigste for oss er at tiltak iverksettes og at det blir tatt opp det som kan. Nå er det forholdsvis stille vær på stedet, og da er det mulig å gjøre noe, sier hun.

Det Kystverket som er tilsynsmyndighet for akutte utslipp i området. De vet ikke hvor store konsekvenser utslippet vil ha for livet i havet per nå.

– Dieselen vil blande seg i vannmassene og fortynnes, men det er alltid uheldig med slike utslipp. Likevel er et utslipp på våren det verste, siden det da er fiskeegg i havet.