Fortsatt felles kulturskolesamarbeid

Evenes og Tjeldsund fortsetter med felles kulturskole. Avtalen viderefører et samarbeid som har vart i flere tiår.

ETS kulturskole, f.v. Sara Valdequiria Kjerstad, Helene Berg Nilsen, Evald Joakimsen, Terje Bartholsen, Maria Noble-Strand 

nyheter

Avtalen mellom kommunene slår fast at skolen fortsatt skal hete ETS kulturskole, selv om det etter sammenslåing av Tjeldsund og Skånland er gått fra tre til to samarbeidskommuner. Avtalen sier også at Evenes og Tjeldsund skal fortsette å ha felles UKM-arrangement hvert år. – Nå er diskusjonen om framtida for den flotte kulturskolen vår over og vi ser frem til at den skal utvikle seg og gi tilbud til stadig flere barn og unge i våre kommuner. Undervisningen skal fortsatt være sterkt desentralisert. Vi gleder oss for eksempel til at lærerne i kulturskolen skal bli ofte å se på nyskolen vår i Evenes når den snart står ferdig, sier ordfører i Evenes Terje Bartholsen i en pressemelding.

– Kulturskoletilbud viktig

Kulturskolerektor Evald Joakimsen har de senere årene styrt en kulturskole med 85 elever pluss hatt dirigentansvaret for Bogen Sangforening. Han har stor tro på at ETS kulturskole vil vokse i fremtiden. – Ser vi litt i glasskula er det ikke usannsannsynlig at vi må forberede oss på en betydelig vekst av elever i årene fremover etter hvert som utbyggingen av Evenes Flystasjon ferdigstilles og aktiviteten ved Ramsund Orlogstasjon øker, sier Joakimsen og legger til: – Et attraktivt kulturskoletilbud er viktig for å skape bolyst i enhver kommune. Gjennom det samarbeide vi over år har opparbeidet i våre to kommuner har vi sett at det tilbudet vi gir har blitt godt mottatt av innbyggerne, sier han.