30 personer er i gang med å undersøke Hålogalandsveien

I alt 30 arkeologer er nå i gang med å undersøke 32 kulturminner som er registrert langs den planlagt Hålogalandsveien på strekningen Harstad – Evenes – Sortland.

SYNLIG: Det arkeologiske arbeidet på Steinsland er godt synlig fra E10. Foto: Per Jan Pedersen 

nyheter

Disse kulturminnene er automatisk fredet etter kulturminneloven og vil bli undersøkt av Norges arktiske universitetsmuseum før veiarbeid kan igangsettes. Feltarbeidet kommer til å pågå i perioden 2020–2022.

Det største arkeologiske prosjekt

I regionen har det tidligere vært gjort få arkeologiske undersøkelser. Ikke minst gjelder det for steinalder som er nærmest uutforsket. Vi føler oss dermed sikre på at prosjektet vil frembringe helt ny arkeologisk kunnskap, sier prosjektleder Inga Malene Bruun.