– Responsen på utleieboliger til Forsvaret er god

– Boligmarkedet har reagert svært positivt med å tilby boliger til forsvarsansatte nær Evenes flystasjon,.

NYBYGG: Slik kan den nye oppstillingsplassen for de nye maritime patruljeflyene bli seende ut på Evenes.   Foto: Illustrasjon Forsvarsbygg

nyheter

Det skriver Forsvarsbygg etter an anbudskonkurranse for kortidsleie og langtidsleie for Forsvaret nær Evenes flystasjon.

Forsvarsbygg har uttrykt et behov for å bo i nærheten av basen, i områdene Evenes og Tjeldsund. Dette på grunn av nærheten til barnehage, butikker og andre viktige tjenester.

Etter anbudskonkurransens frist i juni kom det inn en rekke tilbud langt flere enn de 50–80 boliger som Forsvaret har behov for, ifølge Forsvarsbyggs hjemmeside.

– Dette ser lovende ut for Forsvarets behov og gikk over all forventning. Prosessen videre er å gjennomgå tilbudene, sier utbyggingssjef John Ommund Syvertsen i Forsvarsbygg.

Forsvarsbygg hadde to offentlige konkurranser ute med frist i juni. Det gjaldt boliger for korttidsleie og langtidsleie.


Åsegarden leir legges ut for salg

Frem til 9. august ligger leiren ute for salg til departementer, kommuner og fylkeskommuner som har forkjøpsrett til takst.


– Responsen fra private tilbydere og nybyggprosjekter har vært god, skriver Forsvarsbygg.

Korttidsleie er for syv år, med mulighet for forlengelse. Langtidsleie er for 20 år med opsjon for forlengelse, og sistnevnte gjelder i all hovedsak nybygde prosjekter.

For begge leieforholdene må Forsvarsbygg avklare med Forsvarsstaben, som prosjekteier, formelle forhold vedrørende leieperioder som er over ett år.

Fakta om Evenes flystasjon:

Evenes flystasjon i Nordland skal utvikles til å bli en fremskutt base (QRA) for nye kampfly, F-35, og hovedbase for maritime patruljefly, P-8A. Hovedbasen for kampfly bygges opp på Ørland flystasjon i Trøndelag.