Håpshjørnet:

Vennskap

En undersøkelse viser til at én av fire nordmenn plages av ensomhet.

Illustrasjonsfoto. 

nyheter

Denne ensomheten er ikke så lett å legge merke til i vårt land som år etter år kåres til verdens beste land å bo i. På tross av høy levestandard finnes det mennesker i våre nabolag som må kjempe alene med sine problemer og som blir syke av ensomhet. De savner vennskap. Ensomhet og sosial utestengning rammer mennesker i alle aldre. Både og unge og gamle.

Ensomhet og tap av fellesskap er en smertefull erfaring. Under de strenge korona tiltakene med besøksforbud på institusjonene kjente jeg på savnet etter nær kontakt med min mor. Da besøksforbudet ble opphevet ble det en stor gjensynsglede. Det jeg før hadde tatt som en selvfølge verdsatte jeg nå enda mer en før. Vennskap og fellesskap er en stor rikdom.

I vårens koronatider med karantene og isolering var det mange som har kjent på utestenging og ensomhet. For å holde motet oppe i savnet etter vennskap og tilhørighet, lagde barna tegninger av regnbuer med slagordet «Alt blir bra». Regnbuen ble symbolet på vennskap og håpet om at alt blir bra. I bibelen beskrives regnbuen som et tegn på Guds forsonende handling og Guds lengsel etter vennskap med alle mennesker. Jesus invitere oss alle inn i sin vennekrets. Jesus ønsker at alle skal få erfare hans vennskap.

Ingen har større kjærlighet enn den som gir sitt liv for sine venner. Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!

I vårt vennskap med Jesus er tilgivelsen og kjærlighet bærende elementer, og det var han som tok initiativ til å komme oss i møte.

Hans kjærlighet til oss er en rettesnor for hvordan vi omgår våre medmennesker. Måtte vi gi hverandre tilgivelse og en håndsrekning slik at vennskap kan få vokse og gro. Se deg rundt i ditt nabolag om det er noen som trenger hjelp og vennskap.

Med ønske om en god ferie der nye vennskap må få gro.