Kvæfjord kommune vil bidra til å forlenge jernbanen nordover

På et kommunestyremøte i Kvæfjord kommune den 18. juni ble det enstemmig vedtatt at ordfører Torbjørn Larsen (Ap) vil bidra til en uttalelse om forlengelsen av jernbanen fra Fauske og nordover etter at Jan Meyer (V) la frem forslaget.

Kvæfjord vil ha jernbane i Nord-Norge.  Foto: Terje Pedersen

nyheter

Kvæfjord kommunestyre ber om at regjeringen gjennomfører en konseptvalgutredning (KVU) for transportløsninger i Nord-Norge på en slik måte at Nord-Norgebanen kan behandles ved neste rullering av Nasjonal transportplan i 2021.

24. mai 2017 bestilte Solberg sin Regjering en utredning om forlengelse av banen fra Fauske til Tromsø. I en hovedrapport fra Jernbaneverket datert 01.07, 2019 forventes det en stor økning i behovet for å frakte fisk fra Nord-Norge til markeder i Europa. Det legges også vekt på økt turisttrafikk som vil kunne benytte toget som en framtidig mulighet for gode opplevelser.

Jernbaneverket har beregnet kostnader til to alternativer (østre og vestre korridor) der østre korridor er beregnet til 113 milliarder kr og vestre alternativ til 120 milliarder. Disse kostnadene har beregnet inn elektrifiseringen av jernbanen. Nordlandsbanen er i dag drevet av diesellokomotiver. Jernbaneverket har også lagt inn en trasé fra Bjerkvik til Harstad med et kostnadsestimat på 20 milliarder kr. Begrunnelsen er økt eksport av fisk og turisme. Det legges videre til at Harstad vil være en sentral fiskerihavn.