Dette sier Harstad kommune om svenske ferievikarer

Harstad kommunes hjemmetjeneste har engasjert svenske medisinerstudenter som ferievikarer i sommer. Dette har vakt oppmerksomhet i media på bakgrunn av den store smittespredningen i Sverige, skriver Harstad kommune i en pressemelding.

– Vi ber Harstad-folket ta godt imot våre vikarer. Det er så trygt og koronasikkert som vi med dagens metoder kan ha det, skriver Hrstad kommune i en pressemelding etter reaksjoner om svenske ferievikarer som ankom Harstad denne uken.  Foto: Gisken A. Eriksen

nyheter

Harstad kommune har stor forståelse for at risiko for spredning av korona-virus vekker sterke følelser hos ansatte, pasienter, verneombud og tillitsvalgte, skriver de i pressemeldingen.

– I Harstad kommune har vi valgt å ikke benytte oss av muligheten for unntak fra karantenebestemmelsene ved bruk av svensk arbeidskraft. Vikarene må følge våre retningslinjer, som er 10 dagers karantene, testing og avventing av negativt prøvesvar før de kan begynne å arbeide. I tillegg skal vikarene fylle ut et eget helseskjema som kartlegger sentrale spørsmål rundt egen helse og korona. Samtidig har vi også avklart at ingen av de vikarene har arbeidet med koronasmitte de siste 14 dagene før de kom til Norge. Samlet medfører dette svært stor sikkerhet for at arbeidstakerne ikke bringer smitte med seg. Dette er også strengere enn de nasjonale retningslinjene.


Svenske UNN-vikarer slipper karantene, men testes grundig

Svenske helsearbeidere som jobber ved UNN, slipper karantene i tråd med nasjonale retningslinjer. Men de nyankomne vikarene blir testet for koronasmitte før de får starte i arbeid.


Noen pasienter i hjemmetjenesten har ønsket å reservere seg mot besøk av svenske vikarer. Det er avklart med egen og fylkesmannens juridiske avdeling at pasienten da må avstå fra kommunal bistand på det aktuelle besøket, ifølge kommunen.

– Vi må etter all sannsynlighet leve med korona-viruset i flere år fremover. Skal vårt helsevesen tåle dette, må de ansatte ha ferie. Ferieavviklingen for våre ansatte er planlagt med lite bruk av vikarbyrå. Men det kan være ansatte som ønsker å jobbe mer i ferietiden, som kan avhjelpe situasjonen, og som vi ikke har fanget opp i ferieplanleggingen. Vi blir glade hvis de kontakter sin avdelingsleder ettersom vi fortsatt kan ha behov for helsepersonell i ferien, heter det i pressemeldingen.


– Som en blodrød klut å hente svenske pleiere hit

Frps Sven- Kristian Løtveit mener det burde finnes andre løsninger enn å hente svenske pleieassistenter til Harstad.


Tillitsvalgte og verneombud er invitert til møte på torsdag. Der får de anledning til å stille spørsmål til hjemmetjenestens ferielister og vikarbruk, og hvordan vi skal løse dette i fremtiden.

– Uansett ber vi Harstad-folket ta godt imot våre vikarer. Det er så trygt og koronasikkert som vi med dagens metoder kan ha det. De er kommet hit for å gjøre en viktig jobb for oss. Som enkeltpersoner fortjener å bli møtt med all mulig honnør for deres innsats, heter det i pressemeldingen.