Leder:

Mindre sultefôret med reversering?

Søknaden om reversering av sammenslåingen av Troms og Finnmark er levert, i tråd med løftene før valget.

Å tro at en reversering vil gjøre det fylkeskommunale leddet mindre sultefôret, er i overkant naivt.

nyheter

Å refse fylkesrådet og trioen Ap, SV og Sp for at de rent faktisk har tenkt å holde løftene til velgerne blir naturligvis urettferdig, men å tro at en reversering vil gjøre det fylkeskommunale leddet mindre sultefôret, er i overkant naivt.

Det er nemlig ikke en sammenslått utgave av Troms og Finnmark fylkeskommune som har gjort nøden i fylkesrådet på grensen til ulevelig. Det har de to gamle fylkeskommunene klart utmerket på egen hånd. Helt uten tvang.

Vi skal ikke karakterisere forvaltningen av offentlige penger for høy sigarføring, men vi kan glatt konstatere at fylkespolitikerne ikke har maktet å sette tæring etter næring på sine ansvarsområder. Alle spredte forsøk på strukturendring har blitt til krusninger i fjæresteinene, og den offentlige armoden har ikke blitt møtt med nødvendig omstilling. Alvoret har blitt overtydelig for det nye fylkesrådet, som har blitt smertelig klar over at monopolpenger ikke fungerer når hurtigbåter og ferger skal finansieres.

Fylkesrådet og fylkestinget må derfor ta ansvaret for situasjonen. Det betyr ikke at man skal godta at myndighetene setter i gang reformer uten å sende penger med på lasset, men det betyr at politikerne nå går nøye gjennom organisasjonen og driften for å ta ut stordriftsfordeler. Vi er ikke blant dem som tror at sammenslåinger skjer for moro skyld, men må og bør handle om økonomisk effekt og rasjonalitet. Simpelthen fordi det skal frigjøres midler til både drift av skoler, tannhelse, samferdsel og regional utvikling.

Da bør man ikke sitte stille i båten og vente på at en programfestet reversering skal havarere. I stedet bør de ta rev i seilene og sørge for en omstilling på innbyggernes premisser, det vil si et kvalitetsmessig løft for tjenestetilbudet. I dette bildet bør man også være nokså edruelige i forhold til hva som er klokt å gjøre, for eksempel om man skal bygge opp igjen huset som nettopp er revet. På akkurat samme tomt og med akkurat samme byggematerialer.

Vi tror videre det vil komme en ny debatt knyttet til det regionale leddet og hvorvidt det er en hensiktsmessig organisering. Hvis man virkelig er opptatt av et demokratisk nærhetsprinsipp, kan det tenkes at kommunene får en viktigere rolle, mens den regionale funksjonen blir slanket. Det kan raskt bli et tema, men da vil det parallelt være behov for kommunesammenslåinger. Det er enklere sagt enn gjort ...