Frykter koronasmitte fra Sverige

Eli Annie Moursund er oppgitt og forbannet over at kommunen hyrer inn vikarer fra koronarammede Sverige.

SMITTEFRYKT: Eli Anne Moursund frykter smitte fra Sverige når innleide pleiere herfra skal skal rundt på sykehjem og hjemmebesøk.  Foto: Arkivfoto. Frank R. Roksøy

Jeg kjenner på en alvorlig frykt for å bli smittet av korona. – Jeg kjenner på en alvorlig frykt for å bli smittet av korona.

nyheter

Moursund er nestleder i Gynkreftforeningen Harstad og omegn lokallag, og er ikke nådig mot dem som er ansvarlig for at det kan komme inn importsmitte.

Mange i risikogruppen

– Jeg er kreftpasient og er avhengig av å kunne bevege meg på ulike arenaer i forbindelse med min sykdom. I mitt borettslag på Hamnneset er vi mange personer som er i risikogruppen. Her bor det folk som har ulike sykdommer og utfordringer og det bor flere eldre her. Jeg har møtt folk fra hjemmetjenesten i borettslaget, sier hun.