Asfaltarbeid i Rødbergveien: Manuell dirigering onsdag og torsdag

Nå starter asfalteringsarbeidet i deler av Rødbergveien.

ASFALTARBEID: Denne uken skal det legges asfalt i Rødbergveien, noe som vil føre til redusert fremkommelighet. Illustrasjonsfoto: Statens vegvesen  Foto: Knut Opeide

nyheter

Dermed blir det manuell trafikkdirigering onsdag og torsdag fra krysset til Kiwi Gangsås og sørover til krysset ned til Statens vegvesen sin trafikkstasjon, skriver Harstad kommune på sine sider.

Arbeidet med ny gang- og sykkelvei samt flere kollektivholdeplasser i Rødbergveien har pågått en stund. Dette er et kommunalt delprosjektet i Harstadpakken. Arbeidene nærmer seg ferdigstillelse, og første lag asfalteres onsdag 1. og torsdag 2. juli. Asfaltarbeidene starter onsdag morgen hvor gruset kjørevei asfalteres fra krysset til dagligvarebutikken Kiwi i nord og videre sørover til Statens vegvesen sin trafikkstasjon. Asfaltering av gruset gang- og sykkelvei over samme strekning skjer også torsdag.

Kjøreveien vil ikke bli stengt, men det må påregnes noe redusert fremkommelighet.

Det blir brukt manuell trafikkdirigering, og kommunen oppfordrer publikum til å utvise aktsomhet samt følge skilting og manuell dirigering.

Skulle det koke litt i blodet for at vi gjør dette samtidig som arbeidene i "Lokket" medfører sine egne trafikale utfordringer, kan du tenke på at når arbeidene i Rødbergveien er over, så har vi håndtert overvannsproblematikk og bundet sammen gang- og sykkelvei - med ny belysning - langs hele Rødbergveien.

I tillegg kommer det nye Harstadpakke-busskur med sanntid. Ny vann- og avløp infrastruktur er også delvis skiftet og delvis bygget nytt i prosjektet. Vi håper dere har forståelse for at dette må gjøres nå, skriver kommunen.