430 nye koronamillioner til riksveiene

nyheter

430 nye koronamillioner til utbedringer på riksveiene sikrer aktivitet i anleggsbransjen utover høsten, ifølge en pressemelding fra Statens vegvesen. De 600 første koronamillionene har allerede gitt resultater i form av ny asfalt, fjellsikring, rekkverk, støyskjermer og utbedring av tunneler – fra Agder til Nordkapp.

Vegvesenets tiltak er på pass for å sikre sysselsetting i høst.

I tillegg til 430 millioner kroner til vedlikeholdstiltak over hele landet, er det også satt av penger til litt større prosjekter, inkludert forberedelser til arbeider som først starter neste år. Blant disse er utbedring av Tjeldsundbrua på E10 i Troms, heter det i pressemeldingen.

Slik skal korona-millionene brukes i nord:

• 23 millioner kr til dekkelegging av riks- og europaveier i nord

• Drenering av grøfter, torvkanter, stikkrenner, kulverter langs hele riksveinettet

• Vedlikehold av tunneler langs E6 og E10 i nordre Nordland

• Oppgradering av veilys

• Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell

• Utbedring av sideterreng langs E6 og E8 i Nordland og Troms

• Utbedring av støyskjerm E6 Nordland og rv. 83 Troms

• Nye skilt rv. 83 og rv. 85

• Tiltak etter sykkelveiinspeksjoner i hele regionen

• Utvidet bruvedlikehold over hele riksveinettet