– Som en blodrød klut å hente svenske pleiere hit

Frps Sven- Kristian Løtveit mener det burde finnes andre løsninger enn å hente svenske pleieassistenter til Harstad.

SKEPTISK: Sven-Kristian Løtveit skjønner at helsearbeidere i hele landet er skeptisk til å hente arbeidskraft fra Sverige. – Hvorfor har det ikke blitt sjekket rundt mulighetene å hente personell fra Island, Finland eller Danmark, undres han. Foto ANDREAS Isachsen  Foto: Andreas Isachsen

nyheter

–Da saken ble behandlet i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) var det flere av oss som uttrykte skepsis og var kritiske til å ta inn svenske assistenter. Med den smittesituasjonen vi har hatt i Harstad, der heldigvis ingen av våre sykehjem har hatt smitte, passer det seg dårlig å gå til Sverige å hente hjelp. Hvorfor ikke sjekke med Island, Danmark eller Finland først, undres Løtveit og fortsetter:

–Jeg skjønner skepsisen blant helsepersonell i hele landet til å hente helsearbeidere fra Sverige. Ikke fordi vi har noe i mot svensker, men med den smittesituasjonen landet er i burde man heller se til andre land.