I turnus i hjemmetjenesten fra neste uke:

Svenske vikarer i byen

Noen av de svenske helsevikarene er kommet til byen. I neste uke går de inn i turnus i hjemmetjenesten.

Unødvendig: Hovedtillitsvalgt Beate Monsen i Delta mener kommunen har kompetente ansatte om kunne ha gått inn i jobbene, hvis de var blitt forespurt. Foto: Andreas Isachsen. 

nyheter

At Harstad kommune leier inn helsepersonell fra Sverige midt i koronapandemien, har vakt betydelig uro.

Seks ankommer

Saken ble tatt opp i Arbeidsmiljøutvalget 16. juni. De tillitsvalgte nådde ikke fram med sine bekymringer, og beslutningen om å ta inn seks svenske legestudenter fra et vikarbyrå står ved lag.