Fra nytt skoleår vil Ibestad skole være en del av Ungt Entreprenørskap

Fredag hadde Ibestad besøk av prosjektleder fra Ungt Entreprenørskap i Sør-Troms, Frank-Halvar Solvang.

Rektor Trond-Arvid Isaksen, Lill Grethe Fosshaug (H), prosjektleder Frank-Halvar Solvang, nærings og samfunnsutvikler Terje Andreassen og lærer Hilde Mo.  Foto: Beate Kiil Karlsen

nyheter

Ungt Entreprenørskap er en Ideell landsdekkende organisasjon, som skal være brobygger mellom skoleverket og arbeidslivet. Prosjektleder i Sør-Tromsregionen, Frank-Halvar Solvang, sier ifølge en pressemelding fra Ibestad kommune at de har programmer tilpasset grunnskole, videregående og høyere utdanning. Dette skal styrke elevers møte med arbeidslivet.

- Vi ønsker at elevene skal ha fokus på verdiskapning ved å identifisere muligheter og lære hvordan man kan gjøre noen med dem. Dette skal være med å bygge bærekraftige lokalsamfunn. Vi tror at de lærer seg å se hva som finnes, og at de vil være bedre rustet til å takle omstillinger når de kommer ut i arbeidslivet.


Krever å få beholde dagens fordeling fra Havbruksfondet

Et overveldende flertall i Troms og Finnmark fylkesting ga torsdag en klar melding til regjeringen


Hovedsatsing

Nærings- og samfunnsutvikler, Terje Andreassen, forteller i samme meldingen at Sør-Troms regionråd har utarbeidet en utviklingsplan, hvor Ungt Entreprenørskap var et av hovedsatsingsområdene.


Blokkerte ferga i protest: – Ikke verdig det norske samfunn

12–15 politikere fra Ibestad kommunestyre blokkerte for ilandkjøring da ferga fra Sørrollnes la til kai på Sør-Stangnes onsdag formiddag.


- Å etablere dette i Sør-Troms, var et av tiltakene vi ønsket å få på plass. Dagens ungdom skal kunne skaffe framtidsrettede arbeidsplasser i regionen.

Videre sier han, at erfaringer fra andre land har gitt positive resultat. Det har gitt større skaperkraft, og de som har vært gjennom denne typen utdanning, viser større andel av bedrift gjennomført.

- Dette vil øke kompetansen på det som er av arbeidsplasser i regionen, mener han.

Dette er også noe som er ønsket, og støttes av skolene, næringslivet og politikerne.


Blokkerer trafikken på ferga mot veikutt på 360 millioner

I dag viser politikerne i Ibestad sin kraftige misnøye med fylkeskommunens forslag til kutt på vedtatte vei-investeringer på fylkesvei 848. Det gjør de ved å nekte folk å kjøre i land når ferga legger til kai på Sør-Stangnes klokken 10.35


- Skolen og næringslivet ser nytten av det vi gjør, og at det er et nyttig samarbeid. Grunnen til at vi også ønsker dette i grunnskolen, er at det er viktig å starte tidlig i opplæringsløpet, sier Andreassen i pressemeldingen.

Passer lærerplanen

Hilde Mo som er lærer ved Ibestad skole, sier at dette passer inn i den nye læreplanen.

«Smart» er et program for 4.-7. klassetrinn, hvor elevene inviteres til å utforske, og lar de få jobbe med problemløsning ut fra egne valg og interesser. Her skal det avdekkes behov, utvikles ideer og løsninger skal realiseres, slik at andre kan nyttiggjøre seg dette.

Elevene er ikke ukjent med denne formen for jobbing, da de har drevet med First Lego League.

- Alle som går i Ibestad, skal ha vært gjennom elevbedrift i løpet av skoletida. Dette skal ikke komme i tillegg, men i stedet for, sier rektor ved Ibestad skole, Trond-Arvid Isaksen.

Han er spent på dette, og sier at det er godt forankret i lærergruppa.

- Elevene vil også merke at det er nytt, og det skal også være artig for dem. Det vil gi unik læring, teambygging og mestring, sier han.