– Har vært historieinteressert hele livet

Brynjulf Lauritsen (77) er født og oppvokst på Bjarkøy. Ikke rart mannen er et vandrende leksikon rundt øyas historie.

De siste tre årene har Brynjulf Lauritsen viet mye av tiden til å forske på historien rundt spydet Selshevneren.  Foto: Andreas Isachsen

Jeg er oppvokst på Vestnes, der Tore Hunds volve sies å komme fra.

nyheter

At han er nominert til kulturprisen for 2019 kom likevel svært overraskende på Lauritsen.

– Ja, det må jeg si, men selvsagt svært hyggelig å komme i betraktning, sier han.