Søkte om fritak for eiendomsskatt

Kveøy Marina AL ba kommunestyret om å slippe å betale for anlegget i Hoklandshamn.

  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

En av grunnene er liten aktivitet, og at havnen ikke er en helhetlig småbåthavn. I en epost til kommunen skriver Ole-Ivar Normann i mars:

- Det har seg slik at etter at fenderveggen til ferga ble revet, ble havnen betydelig mer værutsatt, og det vil igjen si at det ikke er tilrådelig å ha båter liggende ved bryggene vinterstid. Hver høst blir alle båtene satt på land. Sommerstid er det derimot full aktivitet, og da er det også gitt plass for båter utenom medlemmer å legge til ved bryggene.