Ibestad-ordfører: – Dramatiske fergekutt

Etter at fylkesrådet har tredoblet fergeprisene de siste ti årene varsles nå dramatiske kutt for fergene i gamle Troms.

Konsekvensene er ikke beskrevet, ei heller hvor kuttene kommer. Kuttene er heller ikke diskutert med fergekommunene

Dag Sigurd Brustind, ordfører i Ibestad. Arkivfoto: Odd Leif Andreassen  Foto: Odd Leif Andreassen Harstad Tidende

nyheter

Fylkesrådet foreslår å kutte tre millioner i 2020 og 16 millioner hvert år de påfølgende år av økonomiplanperioden. Dette innebærer at fylkesrådet planlegger å legge ned tilsvarende ett fergesamband. Konsekvensene er ikke beskrevet, ei heller hvor kuttene kommer. Kuttene er heller ikke diskutert med fergekommunene. Dette er etter min oppfatning dårlig håndverk.


Ordfører Brustind om veien over Segelsteinen:

–Veien er ikke kjørende på

– Nå er det nødt til å skje noe med strekningen over Segelsteinen, sier en opprørt Dag Sigurd Brustind.


Dette skjer bare seks måneder etter siste budsjettvedtak og under en revidering av budsjettet. I realiteten er dette et helt nytt budsjett. Men uten at lovpålagte frister for budsjett er fulgt.

Fylkesrådet har litt for lett for å skylde på regjeringen når kutt gjennomføres. Fylket er kompensert med 113 millioner for korona hittil, mer kommer i revidert. 100 millioner av disse er foreslått benyttet til samferdsel. Overskuddet i Troms fylke for 2019 var nesten 50 millioner. Rentene er historisk lave, og havbruksfondet gir inntekter på linje med 2018 nivået. Hva det nye fylkesrådet forstår som det gamle ikke forstod er vanskelig å få et godt grep på. Bortsett fra at en helt ny administrasjon styrer faktagrunnlaget og ett nytt fylkesråd har tatt over.


Rørt og stolt 89-åring fikk omsider medalje for sin militærtjeneste

89 år gamle Jakob Annar Simonsen på Andørja gjorde tjeneste i Tysklandsbrigaden i 1951-52.


Det er varslet vedvarende høy arbeidsledighet i kongeriket. Behovet for regionale prosjekter som gir arbeidsplasser er sterkt ønsket. Fylkesrådet svarer med å rydde i gryteklare prosjekter der man allerede har brukt mange millioner på reguleringer og utredninger. I tillegg planlegges kutt i distriktenes mulighet for deltakelse i regionale bo- og arbeidsmarkeder.


Søskenpar i samme båt

To søsken som kommunedirektør i hver sin nabokommune tilhører sjeldenheten. Når Hildegunn Thode Dalsnes (38) om kort tid begynner som ny kommunedirektør i Ibestad, følger hun etter sin bror Hugo Thode Hansen (48), som var rådmann i Ibestad i mange år.


Min oppfordring til rødgrønne fylkespolitikerne er å ta grep og vise at man også i fylket har en distriktspolitikk. I tråd med tidligere løfter og fagre valgkampløfter.