Fysisk avslutningsseremoni blir digital

Vanligvis har det vært et stort arrangement for alle avgangsstudenter, men det blir det endring på i år.
nyheter

Bård Borch Michalsen, viserektor for Nordland og Sør-Troms, UiT Norges arktiske universitet forteller at de har gjort endringer på seremonien på grunn av koronasituasjonen.
– Vanligvis har vi et stort arrangement i Storsalen i kulturhuset for alle avgangsstudenter, både bachelorstudenter, masterstudenter og de som er ferdig med videreutdanninger. Det har vært høytidelige fine arrangementer. Det har det ikke vært i år på grunn av situasjonen og smittevernhensyn. I stedet har det vært avslutningsarrangementer på hvert enkelt institutt. Alle har gjort et eller annet og det har vært digitale arrangementer, forteller Borch Michalsen.

Kjersti Sunde Mæhre, assisterende instituttleder IHO, på sykepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet campus Harstad, forteller litt om avslutningen til sykepleierkullet BA-18.
– Vi hadde seremonien på Zoom med musikalske innslag, taler og digital overrekkelse av rose. Innledningsvis ønsket jeg de velkommen til avslutningen. Etter det var det musikalske innslag med cello-spilling. Så holdt instituttleder Nina Emaus på IHO en tale. Så holdt jeg en tale der jeg leste et dikt fra Tarjei Vesaas, som handlet om det de har vært igjennom nå med bachelorskriving, og det her med ordet og betydningen av å få fram ordet, forteller Sunde Mæhre.

– Og så fortalte jeg litt om hva som har vært utfordringer, og at de til slutt må være stolte av at de er blitt modig og kritisk reflekterende sykepleiere, sier Sunde Mæhre.