Politiet advarer bedrifter mot korona-utnyttelse – og varsler kontroller

Troms politidistrikt, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Nav arbeider sammen for at useriøse aktører ikke bryter loven og tar snarveier i situasjonen landet nå er inne i.

Troms politidistrikt samarbeider med Arbeidstilsynet, Skatteetaten og NAV for å stoppe useriøse aktører. Illustrasjonsfoto: Tor Farstad 

nyheter

Koronasituasjonen preger Norge og regjeringen har satt i verk en rekke tiltak ovenfor både privatpersoner, næringsliv og samfunnet. Konkrete tiltak er for eksempel permitteringsordningen og kompensasjonsordningen.

– Når samfunnet gjenåpner er det også useriøse aktører som tar snarveier for å sikre inntjening til egen bedrift. Utnyttelse av disse ordningene er ikke bare usolidarisk mot et samfunn som er avhengig av felles innsats og dugnad, det kan også være ulovlig, skriver de i en pressemelding fra Troms politidistrikt.


– Synd om hærverket i sentrum av byen nå kommer tilbake

For noen år siden var sentrum i Harstad ille plaget av hærverk. Så ble det stille lenge. Natt til lørdag skjedde det igjen.


Troms politidistrikt, Arbeidstilsynet, Skatteetaten og Nav har derfor pekt ut noen utfordringer vi i disse dager har i vårt søkelys. Disse er større fare for svart arbeid, utnyttelse av permitteringsreglene, utnyttelse av utenlandsk arbeidskraft, som for eksempel sesongarbeidere, utsatte frister og innkreving gir større mulighet til å unndra innbetalinger og bygge opp større gjeld til det offentlige.

Arbeider sammen

I kontroller fremover kan virksomhetene bli bedt om å dokumentere skriftlig arbeidsavtale, timelister og lønnsutbetalinger.

– Vi er i en situasjon i landet hvor mange drar nytte av velferdssamfunnet vi lever i. Da er det viktig at vi ikke undergraver dette systemet ved å benytte oss av svart arbeid og utnytte velferdsordningene vi har, sier næringslivskontakt Merethe Samuelsen i Troms politidistrikt i meldingen.


En natt med mye feststøy i Harstad

Politiet meldte om usedvanlig mange naboer som var plaget av festbråk natt til søndag.


Nav vurderer alle tips de får inn. Etter 12. mars har de fått tips om flere konkrete bedrifter og enkeltpersoner, og vil følge med på hvordan disse melder ifra til NAV fremover.

– Etterkontroll av opplysninger er en viktig del av kontrollarbeidet vårt. Det er viktig at de som nå sender meldekort til Nav forstår at de er lovpålagt å gi korrekte opplysninger, sier Gaute Øren, fungerende avdelingsdirektør i Nav Kontroll nord.