Vil tilrettelegge for damene - rådmannen er skeptisk

RR Auto AS på Nautå ber om 240.720 kroner fra næringsfondet i Evenes.

SØKNAD R&R Auto ber om tilskudd fra kommunens næringsfond.  Foto: Arkiv - Ivar Paulsen

nyheter

Pengene skal ifølge søknaden gå til støtte for å tilpasse arbeidsplassen for kvinnelige ansatte, og om støtte til en satsing på storbilmarkedet. Saken behandles i formannskapsmøtet onsdag. Innstillingen fra rådmannen er at søknaden bør avslås.


Ny rådmann i Evenes: – Jeg takker for tilliten kommunestyret har vist ved å tilsette meg i denne viktige stillingen

Bjørn Tore Sørensen ble i torsdagens kommunestyremøte ansatt som ny rådmann i Evenes. Han er i dag ansatt i Sametinget, men har lang kommunal erfaring.


Det vises til vedtekter for kommunalt næringsfond, og at en generelt bør være varsom med å gi tilskudd til virksomheter som kan virke konkurransevridende mellom virksomheter internt i Evenes kommune.