Slik vil de snu fraværet i videregående skole: – Vi søker dem som ønsker å gjør en forskjell

Nå skal ungdommer selv være med å lage tiltak for å styrke psykisk helse blant unge.

Samarbeid: Dagrun Weines, folkehelsekoordinator i Harstad kommune, Janne Johansen, enhetsleder kultur og folkehelse i Tjeldsund kommune, Linn-Eva Sæthar, barne- og ungdomskoordinator i Tjeldsund kommune, Kasper Munk, avdelingsleder barn og unge i Harstad kommune og Tor-Anders Markussen, folkehelsemedarbeider i Kvæfjord møttes for å planlegge nytt prosjekt for ungdom. Helge Lennart Osbak ved folkehelse i Ibestad var ikke til stede tirsdag.  Foto: Gisken A. Eriksen

nyheter

Høyt frafall i videregående skole er en av årsakene til at Harstad, Kvæfjord, Ibestad og Tjeldsund kommuner har startet det femårige samarbeidsprosjektet Systematisk tverrfaglig utviklingsarbeid for ungdom i Sør-Troms.

– Vi fant raskt ut at det var fellesnevneren for våre kommuner, sier de.