Leder:

Bør satse på Polet

Omsetningen på Vinmonopolet har gått bratt til værs under koronaen, og hovedårsaken er jo innlysende. Med stengte grenser og bråstopp i fly- og fergeruter fra utlandet, stopper også taxfree-salget.

Billige varer bidrar til å drive opp forbruket og subsidiere flybilletter – med både helse- og klimamessige konsekvenser.

nyheter

Men når Polet har monopol på legal vin- og brennevinsomsetning, taper Avinor sin andel av salgsinntektene fra de store flyplassene – inntekter som brukes til å subsidiere driften av 36 ulønnsomme flyplasser rundt om i landet. Vil erfaringene fra koronatiden gi nye impulser til den gamle debatten om denne besynderlige koblingen mellom samferdsels- og alkoholpolitikk?

Det finnes flere argumenter for å avvikle hele taxfree-ordningen, slik blant andre VG og Aftenposten har tatt til orde for de siste dagene. Billige varer bidrar til å drive opp forbruket og subsidiere flybilletter – med både helse- og klimamessige konsekvenser. At de mer velstående reiser oftest, og følgelig subsidieres mest, gir også en fordelingspolitisk skjevhet. Men mest problematisk er det at taxfree-salget svekker Vinmonopolet som det alkoholpolitiske instrumentet Stortinget av gode grunner ønsker å opprettholde – en monopolordning som også jevnlig må forsvares overfor EØS.

Nå er det ikke lett å anslå hvor mye polsalget ville øke dersom taxfreebutikkene ble nedlagt for godt. En utredning beheftet med stor usikkerhet antyder at staten ville tjene på å bytte ut dagens kryssubsidiering av ulønnsomme flyplasser med tilskudd over statsbudsjettet. Men alle slike resonnementer forutsetter jo at passasjerene ikke handler taxfritt i utlandet. Da handelen og inntektene for 15 år siden kunne flyttes til de nyåpnede butikkene i ankomsthallen, ble bagasjehyllene mindre flasketunge og flyene litt mindre drivstoffkrevende.

Kort sagt måtte taxfreekvoten nå strammes kraftig inn for å få regnestykkene til å gå opp. Og det spørs det vel om særlig mange partier vil ta sjansen på. Alternativt kunne Vinmonopolet overta taxfreebutikkene, en sak KrF ivret for, men tapte i regjeringsforhandlingene. Heller ikke dette er enkelt, verken praktisk eller juridisk. Men å ta opp igjen dette sporet kan likevel være den beste løsningen – i en omverden som neppe blir med på full taxfree-avvikling, og med et EU hvor kvoten nærmer seg et års normalt alkoholforbruk.