Meninger:

- Viktig å anmelde lovbrudd mot hekkende måker!

Lovbruddene florerer i hekketida. I slutten av mai ble reir fra den sterkt trua krykkja spylt vekk fra en offentlig bygning i Hammerfest.

  Foto: Illustrasjon - Kjell Magne Angelsen

nyheter

Folk er flere steder blitt filmet mens de går opp på tak og fjerner måkereir eller kaster stein på eggene. Flere saker er anmeldt.

Det er forbudt å skade viltlevende dyr og deres reir, bo eller hi. Når hekkingen er i gang er tiltak forbudt. Det gjelder også bruk av fugleskremmere. Alle tiltak mot hekking må settes inn i forkant av hekkesesongen. Når fuglene er i gang med redebygging er det for sent – da skal de ikke forstyrres og de skal ikke skremmes bort fra reir, egg eller unger med drager og andre innretninger.

Det er viktig å være observant og melde fra om lovbrudd. Det er særlig fiskemåke og krykkje som er utsatt for ulovlige handlinger i hekketida. Begge artene er rødlistet – fiskemåke som nær truet og krykkje som sterkt truet. Skal menneskene fortsette å ødelegge for hekkingen til måkene og samtidig ødelegge næringsgrunnlaget deres i havet, kan det gå mot enda mer dramatisk tilbakegang for måkeartene.

Vi må tåle naturlig dyreliv og lære oss å leve i fred med naturen. Slik som vi oppfører oss mot andre arter fremstår vi som vandaler, i tillegg til at vi forsøpler dyrenes levemiljø, bygger ned deres leveområder og driver rovdrift på deres livsgrunnlag. Vi må snu denne utviklingen og tilrettelegge for andre arter i stedet for å ødelegge for dem.