Sameforeningsleder med politiske ambisjoner

Eirik Larsen fra Kjønna i Tjeldsund overtok nylig vervet som leder for Hinnøy og omegn sameforening (IBSS), og han legger ikke skjul på at han gjerne stiller som kandidat til neste sametingsvalg.

POLITISKE AMBISJONER: Eirik Larsen har i mange år jobba med samiske saker både som byråkrat og politiker, og han stiller gjerne som kandidat til sametingsvalget hvis valgkomitéen ønsker det.   Foto: IBSS

nyheter

Larsen har mastergrad i rettsvitenskap fra UiT Norges arktiske universitet med spesialisering i urfolks- og samerett. Etter juristutdanninga jobba han i seks år som ansatt og prosjektleder ved Same- og minoritetspolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Han har også jobba ett år som leder av menneskerettsavdelinga til den samiske organisasjonen Samerådet. Nå jobber han på full tid som politisk rådgiver for sametingspresidenten, en jobb han har hatt siden forrige valg i 2017.

Kontor på Evenskjer

IBSS er et av de største og mest aktive lokallagene i Norske Samers Riksforbund.