Konkluderer med at privat er dyrere enn offentlig:

De ansatte i kommunen vil heller brøyte veier selv, enn å kjøre ny anbudsprosess

Administrasjonen i Evenes ber lokalpolitikerne investere i ny lastebil, slik at kommunen kan utføre deler av vintervedlikeholdet av de kommunale veiene i egen regi.

  Foto: Illustrasjon - Trond Sandnes

nyheter

Gjennom budsjettarbeidet for 2020 ble det lagt fram administrativt forslag om investering i ny lastebil. Gjennom budsjettarbeidet ble denne investeringen tatt ut gjennom politisk behandling, men med mandat at administrasjonen skulle komme tilbake for politiske avklaringer når forespeilet anbudskonkurranse var utført, og man hadde oppdaterte tall for kostnader for kommende periode på tre år.


Sameforeningsleder med politiske ambisjoner

Eirik Larsen fra Kjønna i Tjeldsund overtok nylig vervet som leder for Hinnøy og omegn sameforening (IBSS), og han legger ikke skjul på at han gjerne stiller som kandidat til neste sametingsvalg.


Evenes kommune har våren 2020 hatt ute anbud på vintervedlikehold for kommunale veier for perioden høst 2020 – vår 2023 (3 års kontrakt med opsjon på ytterligere ett år).