- Borkenes må styrkes som sentrumsfunksjon i Kvæfjord

Dette er en av mange konklusjoner i kunnskapsgrunnlaget til «Planstategi 2020-2023».

BORKENES Tettstedfunksjonen må styrkes, poengteres det i kunnskapsgrunnlaget til Kvæfjords "Planstrategi 2020-2023".  Foto: Illustrasjon - Knut Godø

nyheter

Teknisk utvalg vil i sitt møte 9. juni ventelig vedta å legge forslag til kommunal planstrategi for perioden 2020-2023 og forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til høring og offentlig ettersyn.

Tørt, men vesentlig

Bak det knapt forståelige byråkratiske stammespråket, ligger det helt konkrete problemstillinger for kvæfjordsamfunnet. Forhold som bør få sin plass i politikken som skal føres i perioden, for å sikre en positiv utvikling i kommunen.