Meninger:

Mayday er hørt - på vegne av styrets medlemmer - VGHF

«Samrøre om MS Grytøy» og «Mayday, Mayday, Mayday» er overskrifter som preger Harstad Tidendes belysning om landsdeles største restaureringsprosjekt MS Grytøy. Dog kanske litt merkelig at intet nevnes fra redaksjonen i HT om prosjektets utrolige gode utvikling og fart ift prosjektstyring, fremdrift og ferdigstilling?

MS Grytøy i Harstad. Illustrasjonsfoto  Foto: Knut Godø

nyheter

En venneforening drives på dugnad og frivillighet. Når hverdagen i stor grad preges av støy, konflikter og negativitet blir mye av gleden ved å bidra i prosjektet borte. Vi er dessverre kommet dit nå, konkluderer styrets medlemmer.

Det er ikke mulig for sittende styre å fortsette sitt arbeid mot ferdigstilling av prosjektet i denne situasjonen. Styret utarbeider derfor i disse dager innkalling til årsmøte i slutten av juni måned der styrets medlemmer vil vurdere sine posisjoner.


Sjefredaktørens «Mayday»

Tilsvar til sjefredaktørens kommentar «Mayday, mayday, mayday!» i ht.no 31. mai og Harstad Tidende 2. juni.


Styret kjenner seg ikke igjen i kritikernes beskrivelse av styrets leder Dagfinn Gjertsen, hans arbeid og at han personlig skulle være ansvarlig for utestengelser og personforfølgelse i venneforeningen.

Styrets medlemmer oppfatter styreleder Gjertsen som en hardt arbeidende styreleder som er lydhør overfor andre styremedlemmer og for medlemmene i venneforeningen.

Styreleder Gjertsen har utført sitt virke på en uselvisk og profesjonell måte, og lyttet til medlemmenes ønsker og behov. Her må det også nevnes at styreleder Gjertsen tidligere har tilbudt seg å fratre som styreleder ved flere anledninger pga støy og bråk fra de samme personenen, men blitt overtalt til å bli sittende som styreleder av valgkomite og øvrige medlemmer i foreningen.


Kommentar:

Mayday, mayday, mayday!

Kapteinen skal være den siste som forlater et synkende skip. Men han bør være den første som forlater MS Grytøy.


Når det gjelder utestengelser av enkeltmedlemmer har styreleder Gjertsen insistert og tilrettelagt for gjentatte avstemminger i samme saker for å sikre korrekt og rettferdig behandling, og for å tilfredsstille kritikerne som mislikte resultatet av opprinnelig avstemming, og nektet å forholde seg til medlemmenes demokratiske rett til selvbestemmelse.

Til årsmøtet i mars 2020 meddelte også Gjertsen til styret at han ikke ønsket å ta ytterligere gjenvalg som styreleder i 2020 for derigjennom å forsøke å skape ro i foreningen. Årsmøtet ble som kjent forskjøvet pga korona, men skal nå gjennomføres før fellesferien 2020.


Steile fronter og skarpe utfall i fastlåst situasjon rundt Grytlandsferga: – Hele øysamfunnet fortviler

Påstander om samrøre, dype personkonflikter og ramsalt kritikk av styreleder i Venneforeninga Grytøy Harstad Fergeselskap er i ferd med å spenne bein under ferdigstillelsen av restaureringsarbeidet av MS Grytøy.


Styrets medlemmer har aldri opplevd noen adferd fra Gjertsen som er i nærheten av det som påstås i media, men erkjenner at kritikerne har klart å ødelegge fremdriften i et veldrevet prosjekt som er av stor betydning for hele vår region.

Styret vil selvsagt ta nødvendige grep for å få på plass et nytt styre som sikrer prosjektets videre utvikling.