Barn og unges kommunestyre:

Elevene fikk si sitt om nye Bergseng skole: – Vi vil ha mer moderne skole

Elever fra en rekke skoler og videregående skoler ble innkalt til Barn og unges kommunestyre fredag for å diskutere nye Bergseng skole.

Elevrådsrepresentanter: Sivert Hansen (13) og Jenny Sofie Gjervik Lossius (12) i 7. klasse på Bergseng skole.  Foto: Gisken A. Eriksen

nyheter

Bakgrunnen for møtet er kommunens vedtak om å bygge en ny Bergseng skole. Forrige kommunestyremøte ble det besluttet å utrede både Tofta-tomta og Mustapartajordet på nytt etter sommeren.

På fredagens kommunestyre ble elevrådene/representantene fra Bergseng skole i den sammenheng utfordret til å gi innspill på hva som er viktig for dem i et skolebygg, og hva kommunen bør vektlegge når de skal bygge nye skoler.

– Mer moderne skole

På talerstolen rapporterte elevrådsrepresentant Sivert Austgard Hansen (13) om elevenes ønsker for den nye skolen.


Kommunestyret:

Utreder ny skole på Tofta og Mustapartajordet

Kommunestyret vedtok torsdag å utrede Tofta og Mustapartajordet som ny skoletomt for Bergseng skole.


– Vi vil ha mer moderne skole på den nye skolen. Vi vil ha store klasserom med god plass i gangene, også er det viktig med nok dusjer i garderoben, store spesialrom til gym, musikk og så videre. Vi vil ha grupperom med plass til flere, og for elever med behov for eget rom. Vask toalett, skap, godt tilrettelagt uteområde for fysisk aktivitet og glade farger og kunst i de ulike fløyene, sa han.

På spørsmål om tomtevalg-ønsket hadde elvene punkter for og imot begge.

– Mustaparta binder småstedene sammen og er nærmere elevenes hjem, og det er utsikt og mer sol. Tofta er mer trafikksikker.

Elevrådsrepresentant Jenny Sofie Gjervik Lossius (12) ved Bergseng skole fortalte at elevene imidlertid hadde bekymringer over trafikksikkerheten på Tofta-tomta.


Mustapartajordet skal utredes

Et enstemmig formannskap sa tirsdag ja til å utrede ny skoletomt for Bergseng skole på Mustapartajordet.


– Når det kommer til plassering av den nye skolen, har vi konkludert med Mustapartajordet. På Tofta kjører det mange biler forbi, og det er ikke alle som kjører like sakte.

Sivert Austgård Hansen trodde likevel at Tofta-tomta ville bli sikker for barn ved bygging av ny tunnel i området.

Etter votering ble Bergseng skoles forslag enstemmig vedtatt.

Diskuterte barn og unges tilbud i sentrum

Senere i møtet orienterte også byplanlegger Lillian Sharma om arbeidet med å utvikle sentrum. I år har kommunen satt av 200.000 kroner til aktivitetsskapende tiltak for barn og unge i sentrum. Elevene la i den sammenheng fram sine forslag om hva de ønsker i byen. Dette ønsker de seg:

Harstad skole:

Flere lekeapparater i Generalhagen, flere møteplasser, sitteplasser, større skateareal, bordtennisbord og litt mer grøntområder i byen.

Bergseng skole:

Skaterampe, utleie/lån av elsparkesykler, trampolinepark, rail ved rampe, lekestativ med klatrevegg, zipline, klatretårn, sykkelpark, en liten fotballbane, håndballbane, aktiviteter på havet, som for eksempel båter, luftepark, hoppepark, V-rom og jumpXfun.