Polaris kjøper mediehuset Sunnhordland

Konsernet overtok en majoritetsandel på 51 prosent i går, 2. juni. Mediehuset Sunnhordland blir med dette en ny region i Polaris Media; Polaris Media Vest.

SJEFEN: Per Axel Koch, konsernsjef i Polaris. 

nyheter

Mediehuset Sunnhordland har en lang historie som familieeid selskap, og de tidligere eierne vil med 49 prosent av aksjene fortsatt være sterkt delaktige i drift, utvikling og eierskap i selskapet. Partene vil fremover jobbe sammen for å utvikle virksomheten og ytterligere styrke de regionale og lokale medieposisjonene på Sunnhordland, heter det i en pressemelding fra konsernsjef Per Axel Koch i Polaris.


Verden inn i stua med digital omvisning

Det er tøffe tider for de fleste bransjer for tiden, også kulturbransjen. Galleri Nord-Norge er for tiden stengt for å hindre smitte av Covid-19, men tar i bruk 3D-visning for å tilby publikum utstilling hjemmefra.


Polaris Media er et mediehuskonsern bestående av mediehus med lang historikk, og med fokus på å bygge og utvikle sterke lokale og regionale mediehusposisjoner og merkevarer. Samtidig har konsernet etter egen vurdering lyktes godt med å bygge sterke industrielle satsinger på trykk og distribusjon gjennom effektiv drift, godt samarbeid og vilje til å satse.

Mediehuset Sunnhordland har 118 års historie som familieeid mediehus, og har tilsvarende bygget sterke medieposisjoner gjennom Mediehuset Sunnhordland, Bømlo-Nytt og deleierskap i Os og Fusaposten og Grenda, og sterke trykkeri -og distribusjonsvirksomheter på Sunnhordland.

På samme tid har mediehuset sett utfordringer med å stå alene i en bransje i rask transformasjon, med stadig økende tempo i digital utvikling og økende behov for digital spisskompetanse.


Polaris Media dropper utbytte

Lokalaviskonsernet Polaris Media hadde planlagt å betale ut utbytte på 90 millioner kroner, men dropper det på grunn av usikkerheten rundt koronaviruset.


Ved et tettere samarbeid mellom partene vil Mediehuset Sunnhordland kunne fortsette sitt gode arbeid i det lokale og regionale markedet, og samtidig dra nytte av mulighetene og kompetansen som ligger i et større konsern.

Dette gir etter eiernes mening mediehusene enda bedre forutsetninger for å lykkes med sitt samfunnsoppdrag lokalt og regionalt i fremtiden, blant annet gjennom tilgang på kompetanse, produktutvikling og teknologi som krever skala. Mediehuset Sunnhordland blir med dette en ny region i Polaris Media; Polaris Media Vest.