Tapper egenkapitalen

Kvæfjord Eiendom gikk 1,3 millioner kroner i minus på driften i 2019.

BUNNÅR Etter solide overskudd i årene før, lyktes ikke Kvæfjord Eiendom med å skaffe selskapet gode nok inntekter i 2019. Styret skriver selv at driftsresultatet må over på pluss.   Foto: Illustrasjon - Knut Godø

nyheter

Styret, ledet av Hans Julius Edvardsen skriver selv i papirene til generalforsamlingen at driftsåret 2019 var preget av at asylmottaket er nedlagt. Det var derfor mye ledig boareal som mottaket disponerte, samt lav utleiegrad av ordinære boliger.

Må snu på flisa

Videre står det at selskapet solgte seks boenheter med samlet gevinst på kr i 895 178. Dette må anses som andre forhold enn ordinær drift, og som har betydning for det fremlagte årsregnskapet. Hensyntatt gevinst, så gikk selve driften i minus med 3,2 millioner kroner. Driftsinntektene stupte fra 2018 til 2019.

Styret vurderer selv at selskapets økonomiske og finansielle stilling kan beskrives som god, med sterk egenkapital, men selve driften må snues til positivt resultat snarest. Minuset i 2019 foreslås dekket inn ved overføring fra egenkapitalen i selskapet.


Tapte i retten, får ikke dekket vannskader på bygning

Kvæfjord Eiendom stevnet KLP Skadeforsikring med krav om forsikringsdekning etter omfattende vannskader i det gamle asylmottaket i Bergsveien på Borkenes.


Kvæfjord Eiendom hadde i 2019 cirka ni årsverk på ansattesiden, til en lønnskostnad på nesten fem millioner kroner, hvorav daglig leder lønnes med 1,25 millioner kroner. Det kommunale selskapet driver sin virksomhet på Borkenes, og er 100 prosent eid av Kvæfjord kommune. Primærområdet er utleie av boliger.

Kvæfjord formannskap er selskapets generalforsamling, og for driftsåret 2019 går den av stabelen under formannskapets møte 8. juni.

Virksomheten

Selskapets formål er primært å forvalte og utvikle egen eiendomsmasse på en positiv måte for eiere og lokalsamfunnet, herunder utleie av boliger til kommunale behov.

Selskapet drifter egen fjernvarmesentral, hvorav 30 prosent av produsert energimengde videreselges til egne leietakere og eksterne, lokale byggeiere. Selskapet leier også ut kontorbygning på langsiktig kontrakt med Kvæfjord kommune og NAV. I tilknytning til primæraktivitetene foregår det også salg av teknisk bistand med tilhørende vareleveranser og rådgivning.