Ibestad mister 360 veimillioner

Segelsteintunnelen og utbedringer på strekningen Ytre Forså-Hamran skyves ut minst fire år i tid.

SEGELSTEINEN: Mye tyder på at det ikke blir noe av den planlagte tunnelen gjennom Segelesteinen på Andørja med det aller første..  Foto: Tor Sivertsen

nyheter

En tydelig indignert ordfører Dag Sigurd Brustind var tirsdag ikke kjent med at Troms og Finnmark fylkesråd i behandlingen av revidert budsjett og økonomiplan for 2021-2023 ikke lenger har avsatt midler på til sammen 360 millioner kroner til disse to veiprosjektene.

– Dette er svært dramatisk siden begge prosjektene står inne med bevilgninger i både Regional Transportplan og fylkets budsjett og økonomiplan 2019-23, sier Brustind.