Ny runde i krangelen etter eiendomskjøp i sentrum

Han tapte i tingretten, men nå deles kortene ut på nytt i Hålogaland lagmannsrett.

NY RUNDE Karl-Erik Aagaard Nilsen får søksmålet sitt behandlet på nytt.   Foto: Arkiv - Tore Skadal

nyheter

Eiendom-Nord AS v/ Karl-Erik Aagaard Nilsen stevnet i fjor selger Svein Eriksen og eiendomsmegler Eirik Jakobsen for retten etter kjøpet av næringseiendommen Torvet 1a i 2017. Gårdeieren fikk på et senere tidspunkt en sjokkbeskjed fra Harstad kommune om at det ikke fantes dokumentasjon om leiligheten i matrikkelen, og at det krevdes bruksendring og kostbare oppgraderinger før han kunne leie den ut.


Krevde 360.00 kroner: Megler og selger av Torvet 1A frikjent for erstatning

Eiendom-Nord AS v/ Karl-Erik Aagaard Nilsen stevnet selger Svein Eriksen og eiendomsmegler Eirik Jakobsen for retten etter kjøpet av næringseiendommen Torvet 1a i 2017.


I sitt søksmål forlangte han 360.000 kroner i erstatning og egne sakskostnader dekket av de saksøkte, men nådde ikke fram med noen av kravene. I stede ble Eiendom-Nord AS dømt til å betale 275.500 kroner for å dekke motpartenes sakskostnader. Ankesaken er berammet til 16. og 17. juni.