Kommunestyremøtet:

- Viktig å sikre de ansattes rettigheter etter fusjonen

Tom Einar Karlsen og Arbeiderpartiet understreker at rettighetene til de ansatte må ivaretas i en kraftfusjon mellom HLK og Nordkraft.

Illustrasjon - Trond Sandnes  Foto: Illustrasjon - Trond Sandnes

RESSURSS Administrerende direktør Ida Texmo Prytz forsikret at de ansattes lovfestede rettigheter blir ivaretatt under fusjonen.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Han stilte følgende spørsmål til HLKs toppledelse, som orienterte kommunestyret torsdag:

– I Arbeiderpartiet så vet vi av erfaring at en fusjonsprosess kan være en særdeles krevende øvelse som skaper mye usikkerhet også hos arbeidstakerne i konsernet, og vil derfor vite litt om hvordan plan konsernledelsen har for å sikre at ingen av arbeidstakerne mister f.eks. tariffavtalen eller pensjonsavtalen sin.