Ungdomstilbud mottar 100.000 kroner i tilskudd

9. juni er det møte i Kvæfjord ungdomsråd. Der vil det bli lagt frem at aktivitetshuset og møteplassen for ungdom, «Kjelleren», får 100.000 kroner i tilskudd.

NYTT MØTE: Marianne Nicolaisen er leder i Kvæfjord ungdomsråd. Arkivfoto: Tore Skadal  Foto: Picasa

nyheter

Kvæfjord frivilligsentral startet tiltaket for å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom i Kvæfjord, og skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og unge kan få delta på viktige sosiale arenaer.

Ungdomstilbudet som er etablert i lokalene til frivilligsentralen har fått innvilget 100.000 kroner fra barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Møteplassen har vært et populært tilbud i kommunen, men er nå rammet av korona.


Ønsker seg velutstyrt ungdomsklubb, og det ser ut til å gå i orden

Kvæfjord ungdomsråd startet i riktig ende med å spørre ungdommen selv hva de prioriterte, og utarbeidet deretter en ønskeliste over utstyr.