Handelsstevnet paa Harstad i 1888

Det var uro i folket før markedet 1888, som ga over 3000 besøkende. Dette ga stoff til avisa. Men ikke alle handlet.
nyheter

All organisert handelsvirksomhet ved Harstadsøen var bannlyst fram til 1870-åra, men med den nye handelsloven av 1868, som ble sammenfallende med storsildinnsiget til Bjarkøy og seinere Trondenes, var det som at loven løsnet et skred. De tre første handelsmenn som etablerte seg «paa Harstad» var P.H. Lie fra Tynset, Jakob Klæbo fra Værøy og Ole Husby fra Trondheim. De kom til strandstedet i 1870 / -71. Og ved inngangen til 1880 så man konturene av et handels og knutepunkt på det som for de fleste fortonte seg som verdiløse bergknauser.

Virksom tid

2. april 1887 kom Senjens Tidende med sin første avis. 13. januar 1888 meldte avisa at det skulle være folkemøte i Melvik skolehus søndag 22. januar «klokken 3 efterm». Vi kan se på dette som en forløper til Trondenes samtalelag. Mange av samtalelaga gjennomgikk små endringer, slik også leselag og ynglingeforeninger gjorde, før de ble til ungdomslag, gjerne knyttet til Noregs Ungdomslag – men det er en annen historie.