Hvem har gjort dette?

Ruta på et busskur ved Sjøkanten senter har gått i tusen knas.

Dette busskuret ved Sjøkanten Senter har fått hard medfart. Skadeverket ble oppdaget på formiddagen Kristi Himmelfart.  Foto: Innsendt/Martin Olafsen

nyheter

En forbipasserende la merke til det ødelagte vinduet i busskuret på formiddagen Kristi Himmelfartsdag, og sendte lokalavisen bilde.

Men politiet har ikke fått noen meldinger om skadeverket. Det er Harstad kommune som eier busskuret som ligger på kommunal vei, men heller ikke der har de hørt om hendelsen.