Leder:

Rettssikkerheten skal gjelde for alle. Også for travkusker

Alle skal ha en rett til å få vite hva man eventuelt er anklaget for.

Denne saken må behandles på nytt. Og om ikke Totonor gjør det på eget initatitv imøteser vi domstolens avgjørelse.

nyheter

Like sterk er anklagedes rett til å få komme med sin versjon før det avsies en dom eller tas en avgjørelse i saken. En fersk utestengelsessak i Harstads travmiljø setter imidlertid dette prinsippet på en så stor prøve at saken, etter vår mening, må behandles på nytt.

Kontradiksjon skulle bli et mye brukt ord fra det tidspunktet Trond Giske-saken sprakk på slutten av 2017. I denne, og flere andre metoo-saker som spesielt her til lands herjet politikken i lang tid, ble det etter hvert stilt spørsmål om hvorvidt den anklagede var gitt mulighet til reell kontradiksjon. Et rettsprinsipp som innebærer at ingen skal kunne dømmes uten at de først får mulighet til å uttale seg om saken, og gjøre seg kjent med beskyldningene som er rettet mot dem.

Også Innenfor journalistikken er kontradiksjon et viktig prinsipp, hvor de som utsettes for kritikk og beskyldninger skal gis mulighet til å komme med tilsvar eller samtidig imøtegåelse som det mer presist heter. Dette er hjemlet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.15, men det er også punktet hvor det syndes mest i norsk presse. En overvekt av fellelser i Pressens Faglige Utvalg er knyttet til dette punktet, så det er åpenbart at også vi i pressen har en dør å feie for.

Den ferske saken fra travmiljøet i Harstad, som det innledningsvis ble referert til. omhandler en travkusk som er utestengt fra Harstad travpark i to år for forhold der han, ifølge seg selv og sin advokat, bare delvis er kjent med innholdet i anklagene. To års utestengelse er imidlertid en såpass streng straff at man må forvente at en organisasjon som Totonor, driftsselskapet for nordnorsk travsport, utviser profesjonalitet på et høyere nivå enn det som hittil synes å være gjort i denne saken.

Harstad Tidende har fått innsyn i det som er forelagt den utestengte travkusken. Dette, i kombinasjon med kunnskap vi av presseetiske hensyn ikke kan publisere, tilsier at denne saken må behandles på nytt. Og om ikke Totonor gjør det på eget initiativ, imøteser vi resultatet av en rettslig behandling som allerede er bebudet. Dette av hensyn til prinsippet om rettssikkerhet. En prinsipp som også gjelder travsporten - som ikke akkurat er mest kjent for åpenhet og god konflikthåndtering.