Mustapartajordet skal utredes

Et enstemmig formannskap sa tirsdag ja til å utrede ny skoletomt for Bergseng skole på Mustapartajordet.

SKISSE: Det lilla skraverte feltet til venstre på skissen er området skoletomta ligger.  Foto: Harstad kommune.

nyheter

Pris, universell utforming og minimale forsinkelser var gjennomgangstonen i betingelsene politikerne stilte for å støtte kommunedirektør Hugo Thode Hansens tilråding om å ta saken til orientering før den fremmes til kommunestyre 28. mai.

– Det dårligste jeg har sett

Men før avstemmingen fant sted var det klare innspill i debatten, der spesielt Senterpartiets varaordfører Espen Ludviksens synspunkter og klare tale vakte oppmerksomhet. – Saksfremleggene i de ulike tomtealternativene er noe av det dårligste jeg har sett i løpet av min 20 år i Harstad-politikken. Det virker som man har forelsket seg i å legge en skole på en kirkegård. Faktum er at det ikke er ukomplisert å bygge på det planlagte arealet på Tofta. Man må finne erstatning for arealene avsatt til kirkegård i tillegg til å finne alternative parkeringsplasser. Harstad kommune eier ikke dette arealet som på langt nær er godt nok utredet med tanke på kostnader. Derfor må Mustapartajordet utredes. Dette alternativet kan løse mange infrastrukturutfordringer i dette området, men uten at universell utforming og en trygg skolevei sikres for barna vil også dette alternativet utgå. Vi skal ikke bygge en ny skole i 2021 og har tid til å utrede denne tomta, sier Ludviksen.