Danner et milliardkonsern

Nordkraft og Hålogaland kraft skal slå seg sammen. Harstad vil stå for nettvirksomhet, bredbånd og eiendom. Hovedkontoret blir i Narvik. Det samme gjelder ledelse av kraftproduksjon og prosjekt.

FUSJONSPLANER: Ida Texmo Prytz, administrerende direktør i Hålogaland kraft, Finn Håkon Jørstad, styreleder i Hålogaland kraft, Eirik Frantzen, administrerende direktør i Nordkraft og Bjørn Erik Olsen, økonomi- og finansdirektør i Hålogaland kraft.  Foto: Håkon Wikan

– Vi har fått tommel opp fra eierne våre til å jobbe videre med fusjonsforhandlingene.

Ida Texmo Prytz
nyheter

Dette er planen for en fusjon mellom Hålogaland kraft (HLK) og Nordkraft. Selskapene har passert en viktig milepæl på veien til en mulig fusjon. Eierne i de to kraftselskapene har sagt seg fornøyd med det som er gjort så langt, og har tro på at fusjon kan bli en realitet fra 1. januar 2021. Det gleder administrerende direktør i HLK, Ida Texmo Prytz.

– Før jul i fjor besluttet styrene i Nordkraft og HLK at man skal innlede samtaler om fusjon. Da med intensjon å porsjonere selskapene fra årsskiftet 1. januar 2021.