Leder:

350 verdifulle kvadratmeter

En skøytebane i Harstad sentrum har vært foreslått lenge, også på lederplass i Harstad Tidende.

Innbyggerne trenger en grunn til å besøke byens midte, og barns lekelyst er en sterk drivkraft.

nyheter

Harstad generelt, og sentrum spesielt, trenger attraksjoner for å tiltrekke seg oppmerksomhet og folk, og tilbud rettet mot barn er definitivt et fornuftig sted å starte.

Dette bekreftes også av den aktiviteten som oppstår rundt lekeområder som Generalhagen og kunststien. Vi kan diskutere høna og egget-problematikken til evig tid, men vi kommer ikke bort fra det faktum at byens innbyggere trenger en grunn til å besøke byens midte. Barns lekelyst er i så måte en sterk drivkraft.

Vårt engasjement for en skøyteløkke i byen er blant annet tuftet på erfaringene man har gjort seg med et tilsvarende prosjekt i Larvik. Også her var utgangspunktet tilsvarende det som Harstad har stått i en periode: Et sentrum med hvilepuls, spesielt på vinterstid.

Effekten for den omtalte byen i Vestfold og Telemark fylke, lot ikke vente på seg. Sentrumskjernen fikk nytt liv, og næringslivet var rask med å rapportere om en relativt betydelig omsetningsøkning. Vi ser ingen grunn til at tilsvarende ikke vil skje her. Forutsatt at næringslivet kjenner sin besøkelsestid og blir med på leken, naturligvis.

Byutvikling er en kapitalkrevende øvelse, og i så måte skal byens banker ha sin del av æren for at Harstad tar steg i rett retning. Ikke så rent få kroner er lagt inn i sykkelpark, byfester festivaler og nå i en skøytebane i Generalhagen.

En skøytebane vil alene ikke være redningen for sentrum. Men det er et betydelig bidrag. Ett er tilstrømningen av dem som måtte ønske å gå på skøyter. En annen effekt er de mange skuelystne som tar turen til byen, rett og slett fordi de vil få med seg det som skjer. Alt dette trenger byen ved Vågsfjorden.

En lekeplass av is er selvsagt en liten del et stort bybilde. Men det er verdifulle kvadratmeter.