Meninger:

- Slik kan Harstad kommune spare mellom 50 og 100 millioner kroner

Harstad kommune kan spare et sted mellom 50 og 100 mill kr ved å gjøre smarte, fremtidsrettede og klima- og miljøvennlige valg i bygging av nytt skolebygg på Bergseng. Innsparingen er uavhengig av valg av tomt.

TOTALKOSTNADER Lokalpolitikerne under befaring i sammenheng med valg av skoletomt på Bergseng.  Foto: Illustrasjon - Andreas Isachsen

nyheter

I 2011 stod Seljestad ungdomsskole klar, året etter åpnet Seljestadhallen og nye Harstad skole åpnet til skolestart i 2018. Nå står nordsida og Bergseng for tur.

Administrasjon har stipulert ny skole på Bergseng til 395 mill kr. Vi i Harstad Senterparti mener kommunen har mye å spare på å bygge ny skole og idrettshall på Bergseng i trebaserte konstruksjoner (eks massivtre eller limtre) som er mer klimavennlige materialer enn stål og betong.

For å ta Harstad skole som eksempel. Skolebygget på totalt 6750 m2, beregnet på 450 elever, hadde en prislapp på 316 mill kr. Det tilsvarer en kvm-pris på kr 53480,-. Ny skole på Bergseng må bygges i samme arealstørrelse og til 450 elever. Ser man på andre skoler rundt i landet, som er bygd i klimavennlig og trebaserte konstruksjoner, ligger kvm-prisen betydelig lavere, fra kr 25 000 til 40 000 per kvm. Det betyr at ny skole vil kunne ligge på et sted mellom 168 og 270 mill kr. Betydelig lavere enn det som i dag er stipulert.

Flere kommuner og fylkeskommuner velger å bygge nye skolebygg, sykehjem og helsebygg med treverk som hovedmateriale. Gode eksempler på det her nord ser vi bla i bygging av Hadsel vg.skole (Stokmarknes), Evenes skole og flerbrukshall og Alta omsorgssenter. Fellesfaktorene er miljøaspekt, bruk av bærekraftig og fornybare råstoff.

Å bygge ny skole med fornybare materialer er ikke bare klimavennlig, smart og rimeligere. Forskning og resultater fra andre skoler, som er bygd i lignende materiale, viser at det har mange positive effekter. Bedre inneklima, mer arealeffektivt, bedre energibalanse og energibesparende, samt at riktige energitiltak vil gi lavere klimagassutslipp og økonomiske fordeler, for å nevne noen.

Norge har, gjennom Paris-avtalen, forpliktet seg til å redusere klimagassutslippene med minst 40 % innen 2030, og at innen 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn. For å bidra til å redusere vårt klimaavtrykk er også vår kommune nødt å gjøre viktige og ulike klimatiltak innen alle sektorer de kommende årene. 29 % av kommunens egen klimagassutslipp stammer fra egne bygg. Å stille krav til bruk av klimavennlig materiale, energi, avfall, arealbruk, forurensning og innemiljø vil derfor være viktig og helt nødvendig i forbindelse med nybygg og renovering av eksisterende bygg.

Senterpartiet gikk i fjor til valg på ny skole på Bergseng og at skolen skal bygges i trebaserte/klimavennlig materialer. Dette har vi også fått gjennomslag for i samarbeidsavtalen mellom posisjonspartiene. Når flertallet i kommunestyret har gjort sitt tomtevalg vil vi jobbe aktivt for at klimaaspektet, med tanke på bygging og valg av klimavennlig materialer, blir overhold slik at kommunens klimaavtrykk reduseres.