Håpshjørnet:

Litt mer himmel på jord

Den norske kirke har fått ny biskop.

Kirka vil bidra med hjelp og trøst inn i folks liv. Ikke med tankekontroll og trusler om helvete.

nyheter

Han er til og med preses. Det vil si at han er leder for alle biskopene i Norge. Han ble innsatt sist søndag i en nesten tom Nidarosdom. Han heter Olav, lik vår egen biskop her oppe, og har lenge ledet Kirkenes verdensråd. Ingen nykomling i det kirkelige landskapet, altså.

Det er underlig hva man hører, selv når man har lyttet til det samme. Reporteren på TV og jeg hørte i hvert fall forskjellige ting. Hun rapporterte om en tradisjonell kristen forkynnelse. Jeg hørte ham si at kirkens visjon og oppgave først og fremst handler om å skape litt mer himmel på jord.