Førte ikke regnskap i flere år

Fra høsten 2017 til foretaket gikk konkurs i 2019 unnlot daglig leder i et harstadfirma å sørge for løpende bokføring av selskapet.

DROPPET Det er forbundet med straffansvar og mulig ubetinget fengsel å la være å føre regnskap i et foretak.   Foto: Illustrasjonsfoto - Colourbox

nyheter

I samme periode hadde selskapet en omsetning på flerfoldige millioner kroner. Den forrige regnskapsføreren sa opp avtalen med firmaet grunnet manglende bilag. I Trondenes tingrett forklarte den tidligere daglige lederen at han gjorde et forsøk på å føre regnskap, men av forskjellige årsaker ble det aldri fullført.


– Blir det ikke slutt på ulovlig ferdsel i området, vanker det bøter

Politiet har sett seg lei av at sjåfører ikke følger skiltingen for motorisert ferdsel på det splitter nye steinlagte torget.


Som årsak nevnte han blant annet familieproblemer i privatlivet. Saken gikk som en tilståelsesdom, der siktede la alle kort på bordet. Grunnet tilståelsen, utfordringene i sitt privatlivet, og det faktum at han aldri forsøkte å berike seg selv gjennom sine handlinger, slapp han med 21 dagers betinget fengsel.